Optredens

Uitgezonderd de zomermaanden,  wordt  er ongeveer eens per maand  opgetreden. Dit zijn onder andere zelf georganiseerde concerten in het voor-  en najaar.

Wij verlenen soms medewerking aan  kerkdiensten. Wanneer u zingend nog wat verder buiten Hardenberg  wilt kijken kunt u  meegaan op de concertreizen in  binnen- en buitenland. We hebben o.a.  reizen gemaakt  naar Engeland,  Canada, Polen, Oostenrijk en Italië.